Přihláška

Zpracování osobních údajů
Při zpracovávání osobních údajů účastníků se řídíme zásadami organizace Instruktoři Brno https://www.instruktori.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/.

Povinná pole jsou označena *.